2014-01

2014-01-04* Opening balance
Assets1 "Buch „Dinge geregelt kriegen“"
Assets:Bank:Sparkasse6920.51€
Assets:Debts:Weihnachten2014118€
Assets:Mensakarte:20090.31€
Liabilities:Loans:xbg-40€
Liabilities:Loans:plomlompom-20.88€
Equity:Opening Balances
2014-01-04* Opening balance
Liabilities:Loans:plomlompom-1 "Buch „Ending Aging“"
Liabilities:Loans:plomlompom-1 "Buch „Cryptonomicon“"
Liabilities:Loans:plomlompom-1 "Buch „Wovon lebst du eigentlich?“"
Liabilities:Loans:plomlompom-1 "Buch „Watchmen“"
Liabilities:Loans:plomlompom-1 "Buch „Coming out“"
Liabilities:Loans:plomlompom-1 "Buch „Roboexotica“"
Liabilities:Loans:seeliger-1 "Zeitschrift Bahamas Nr. 60"
Assets
2014-01-05* ATM
Assets:Cash20€
Assets:Bank:Sparkasse
2014-01-05* Pauschale Verpflegung
Expenses:Food20€
Assets:Cash
2014-01-07* ATM
Assets:Cash20€
Assets:Bank:Sparkasse
2014-01-07* Pauschale Verpflegung
Expenses:Food20€
Assets:Cash
2014-01-08* REWE
Expenses:Food5.88€
Assets:Bank:Sparkasse
2014-01-08* ATM
Assets:Cash40€
Assets:Bank:Sparkasse
2014-01-08* Pauschale Verpflegung
Expenses:Food40€
Assets:Cash
2014-01-09* Dunkin Donuts
Expenses:Food:Sweets3.20€
Assets:Bank:Sparkasse
2014-01-10* Tiggerswelt
Expenses:Hosting30€
Assets:Bank:Sparkasse
2014-01-10* ATM
Assets:Cash30€
Assets:Bank:Sparkasse
2014-01-10* Pauschale Verpflegung
Expenses:Food30€
Assets:Cash
2014-01-10* LIDL
Expenses:Food12.53€
Assets:Bank:Sparkasse
2014-01-12* ATM
Assets:Cash30€
Assets:Bank:Sparkasse
2014-01-12* Pauschale Verpflegung
Expenses:Food30€
Assets:Cash
2014-01-13* Media Markt
Expenses:Technology21€
Assets:Bank:Sparkasse
2014-01-14* Kaisers
Expenses:Food3.14€
Assets:Bank:Sparkasse
2014-01-16* Charite Berlin
Expenses:Health63.40€
Assets:Bank:Sparkasse
2014-01-16* ATM
Assets:Cash20€
Assets:Bank:Sparkasse
2014-01-16* Pauschale Verpflegung
Expenses:Food20€
Assets:Cash
2014-01-17* BahnCard
Expenses:Travel:Rail127€
Assets:Bank:Sparkasse
2014-01-17* Burger King
Expenses:Food:Fastfood2.98€
Assets:Bank:Sparkasse
2014-01-17* Burger King
Expenses:Food:Fastfood2.98€
Assets:Bank:Sparkasse
2014-01-18* ATM
Assets:Cash20€
Assets:Bank:Sparkasse
2014-01-18* Pauschale Verpflegung
Expenses:Food20€
Assets:Cash
2014-01-21* Rückzahlung Weihnachten 2014
Assets:Bank:Sparkasse118€
Assets:Debts:Weihnachten2014
2014-01-22* ATM
Assets:Cash35€
Assets:Bank:Sparkasse
2014-01-22* Pauschale Verpflegung
Expenses:Food35€
Assets:Cash
2014-01-27* Penny
Expenses:Food7.10€
Assets:Bank:Sparkasse
2014-01-27* LIDL
Expenses:Food4.82€
Assets:Bank:Sparkasse
2014-01-27* REWE
Expenses:Food3.33€
Assets:Bank:Sparkasse
2014-01-28* ATM
Assets:Cash20€
Assets:Bank:Sparkasse
2014-01-28* Pauschale Verpflegung
Expenses:Food20€
Assets:Cash
2014-01-29* Kaisers
Expenses:Food8.84€
Assets:Bank:Sparkasse
2014-01-30* o2
Expenses:Telephone:o293.49€; WTF?
Assets:Bank:Sparkasse
2014-01-30* ATM
Assets:Cash20€
Assets:Bank:Sparkasse